ტროის არქეოლოგიური მუზეუმი

ტროის არქეოლოგიური მუზეუმი

ტროის არქეოლოგიური მუზეუმი მდებარეობს ჩანაქქალეს პროვინციაში და აქ წარმოდგენილია ტროას ანტიკურ ქალაქში აღმოჩენილი ნიმუშებით.


საკვანძო სიტყვები: ტროა , არქეოლოგიური მუზეუმი , მუზეუმი