ტრაპიზონის გუბერნატორის აპარატის კოორდინაციით შესაბამისი სპორტული კურსები უტარდებათ ემიგრანტებს

 ტრაპიზონის გუბერნატორის აპარატის კოორდინაციით შესაბამისი სპორტული კურსები უტარდებათ ემიგრანტებს

ტრაპიზონის გუბერნატორის აპარატის კოორდინაციით შესაბამისი სპორტული კურსები უტარდებათ ემიგრანტებს


საკვანძო სიტყვები: ტრაპიზონი , ემიგრანტები