სტამბოლის ისტორიული სასახლეები და ვილები

"Adile Sultan Kasrı" (Milliyet)

სტამბოლის ისტორიული სასახლეები და ვილები

სტამბოლის ისტორიული სასახლეები და ვილები


საკვანძო სიტყვები: სტამბოლი , სასახლე , ვილა