ოსმალური არქიტექტურის გამორჩეული ნიმუშებიდან, ისაკ ფაშას სასახლე

ოსმალური არქიტექტურის გამორჩეული ნიმუშებიდან, ისაკ ფაშას სასახლე |

ოსმალური არქიტექტურის გამორჩეული ნიმუშებიდან, ისაკ ფაშას სასახლე

აღრის დოღუბეიაზითის რაიონში მდებარე ოსმალური არქიტექტურის გამორჩეული ნიმუშებიდან, ისაკ ფაშას სასახლე


საკვანძო სიტყვები: აღრი , სასახლე , ისაკ ფაშა