მსოფლიოში განთქმული ისტორიული კუნძული კეკოვა

მსოფლიოში განთქმული ისტორიული კუნძული კეკოვა

მსოფლიოში განთქმული ისტორიული კუნძული კეკოვა, რომელიც მდებარეობს თურქეთის ცნობილი საკურორტო ქალაქის ანტალიის მახლობლად, დემრეს რეგიონში.


საკვანძო სიტყვები: კეკოვა , კუნძული