კაპადოკიაში 30 აგვისტოსთან დაკავშირებით სპეციალუარდ დამზადებული საჰერო ბურთები აფრინდა

კაპადოკიაში 30 აგვისტოსთან დაკავშირებით სპეციალუარდ დამზადებული საჰერო ბურთები აფრინდა

კაპადოკიაში 30 აგვისტოსთან დაკავშირებით სპეციალუარდ დამზადებული საჰერო ბურთები აფრინდა


საკვანძო სიტყვები: კაპადოკია , საჰაერო ბურთი , 30 აგვისტო