ქარხემიშის ანტიკური ქალაქი

ქარხემიშის ანტიკური ქალაქი

ქარხემიშის ანტიკური ქალაქი და არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები


საკვანძო სიტყვები: ანტიკური ქალაქი