დიარბაქირის გალავნები, ჰევსელის ბაღები და ანტიკური ქალაქი ეფესო UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს

დიარბაქირის გალავნები, ჰევსელის ბაღები და ანტიკური ქალაქი ეფესო UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს

დიარბაქირის გალავნები, ჰევსელის ბაღები და ანტიკური ქალაქი ეფესო UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს


საკვანძო სიტყვები: დიარბაქირის გალავნები , ჰევსელის ბაღები , ანტიკური ქალაქი ეფესო , UNESCO