ჩათალჰოიუქი - ყველაზე დიდი და საუკეთესოდ შემონახული ნეოლითისა და ენეოლითის ხანის დასახლება ანატოლიაში

ჩათალჰოიუქი - ყველაზე დიდი და საუკეთესოდ შემონახული ნეოლითისა და ენეოლითის ხანის დასახლება ანატოლიაში

ჩათალჰოიუქი - ყველაზე დიდი და საუკეთესოდ შემონახული ნეოლითისა და ენეოლითის ხანის დასახლება ანატოლიაში. მდებარეობს ქალაქ კონიიდან სამხრეთით 50 კილომეტრში.


საკვანძო სიტყვები: ჩათალჰოიუქი