ანტიკურ ქალაქ საგალასოსში არქეოლოგიური გათხრები გრძელდება

ანტიკურ ქალაქ საგალასოსში არქეოლოგიური გათხრები გრძელდება

ბურდურის დაბა აღლასუნის სიახლოვეს მდებარე ანტიკური ქალაქი საგალასოსი, სადაც არქეოლოგიური გათხრები გრძელდება, წლის პირველ 6 თვეში 14 ათასამდე ადამიანმა დაათვალიერა.


საკვანძო სიტყვები: ანტიკური ქალაქი