ანტიკურ ქალაქ ბეჩინში 7 საუკუნის წყლის ცისტერნა აღმოაჩინეს

ანტიკურ ქალაქ ბეჩინში 7 საუკუნის წყლის ცისტერნა აღმოაჩინეს

ანტიკური ქალაქი ბეჩინი, რომელიც მუღლას რაიონ მილასში მდებარეობს,  იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დროებითი ნუსხაშია შესული.


საკვანძო სიტყვები: ცისტერნა , ბეჩინი , ანტიკური ქალაქი