30 აგვისტოს, გამარჯვების დღეს სპეციალური ცერემონია გაიმართა ათათურქის მავზოლეუმში

30 აგვისტოს, გამარჯვების დღეს სპეციალური ცერემონია გაიმართა ათათურქის მავზოლეუმში

30 აგვისტოს, გამარჯვების დღეს სპეციალური ცერემონია გაიმართა ათათურქის მავზოლეუმში


საკვანძო სიტყვები: ანითქაბირი , ათათურქის მავზოლეუმი , 30 აგვისტო , თურქეთი