ხოჯალის ხოცვა-ჟლეტიდან 28 წელი გავიდა

ხოჯალის ხოცვა-ჟლეტიდან 28 წელი გავიდა

ხოჯალის ხოცვა-ჟლეტიდან 28 წელი გავიდა


საკვანძო სიტყვები: ხოჯალი , აზერბაიჯანი