ვაშინგტონის პოლიტიკური თამაშების სფერო: გადატრიალებები

ვაშინგტონის პოლიტიკური თამაშების სფერო: გადატრიალებები

ვენესუელას ლეგიტიმური მთავრობის დამხობის მცდელობის მიმართ ვაშინგტონის პოზიციამ აშშ-ს მიერ „პოლიტიკური თამაშების სფეროდ გამოყენებული გადატრიალებები“ ჩააყენა დღის წესრიგში


საკვანძო სიტყვები: აშშ , ვაშინგტონი , გადატრიალება