"თურქეთის სტიპენდიები"

"თურქეთის სტიპენდიები"

სრულ ვადიანი სტიპენდიები, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პროგრამებზე გაიცემა


საკვანძო სიტყვები: სტიპენდია , თურქეთის სტიპენდიები