თურქეთი 2021 წლის ბოლო კვარტალში გეგმავს თანამგზავრ TÜRKSAT 5B-ს კოსმოსში გაგზავნას

თურქეთი 2021 წლის ბოლო კვარტალში გეგმავს თანამგზავრ TÜRKSAT 5B-ს კოსმოსში გაგზავნას

თურქეთი 2021 წლის ბოლო კვარტალში გეგმავს თანამგზავრ TÜRKSAT 5B-ს კოსმოსში გაგზავნას


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , თანამგზავრი , კოსმოსი