მნიშვნელოვანი ოპერაცია საზღვრის მიღმა

მნიშვნელოვანი ოპერაცია საზღვრის მიღმა

თშძ-ს მიერ ერაყის ჩრდილოეთში წარმოებული საჰაერო ოპერაცის შედეგად ტერორისტების სამიზნეები ნადგურდება.


საკვანძო სიტყვები: თურქეთის შეიარაღებული ძალები , ერაყი , საჰაერო ოპერაცია