ეროვნული წარმოების საბრძოლო გემი „ბურგაზადა“ საზღვაო ძალებს გადაეცა

ეროვნული წარმოების საბრძოლო გემი „ბურგაზადა“ საზღვაო ძალებს გადაეცა

ეროვნული წარმოების საბრძოლო გემი „ბურგაზადა“ საზღვაო ძალებს გადაეცა

 


საკვანძო სიტყვები: ინფოგრაფიკა , საზღვაო ძალები , გემი