ასაკის მიხედვით კორონავირუსით სიკვდილიანობის დონე

ასაკის მიხედვით კორონავირუსით სიკვდილიანობის დონე

ასაკის მიხედვით კორონავირუსით სიკვდილიანობის დონე


საკვანძო სიტყვები: კოვიდ-19 , კორონავირუსი