აშშ-ი-რუსეთი ახალი სანქციები

ამერიკელ მოქალაქეებს და კომპანიებს აეკრძალათ რუსულ ენერგეტიკულ კომპანიებთან თანამშრომლობა

838656
აშშ-ი-რუსეთი ახალი სანქციები

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აუკრძალა თავის მოქალაქეებს და კომპანიებს რუსულ ენერგეტიკულ კომპანიებთან ღრმა წყლის, არქტიკისა და შრის პროექტების საკითხში თანამშრომლობა.

აშშ-ის ფინანსთა დეპარტამენტის განცხადებით "აშშ-ში მცხოვრებ მოქალაქეებს ოფისის ლიცენზიის, ანდა უცხოური აქტივების კონტროლის გარეშე ეკრძალებათ შემდეგი ქმედებების განხორციელება: ღრმა წყალი, არქტიკული და შრის პროექტები, წარმოება და წარმოების ტექნოლოგიების მოწოდება, (პირდაპირი და არაპირდაპირი) რეექსპორტი და ექსპლუატაცია.

აკრძალვა ეხება ყველა იმ მოქალაქეებს და კომპანიებს, რომლებიც შეტანილნი არიან აშშ-ს სანქციების სიაში და რომელთა მიმატებაც  შეიძლება მომავალში.

წესრიგი მოიცავს პროექტებს, რომლებიც ძალაში შევა 2018 წლის 29 იანვარს.მსგავსი ინფორმაციები