კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება  მასობრივი მიგრაცია გამოიწვიოს

კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება  მასობრივი მიგრაცია გამოიწვიოს

1706033
კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება  მასობრივი მიგრაცია გამოიწვიოს

 

პროგნოზირებენ, რომ კლიმატურმა ცვლილებებმა 2050 წლისთვის, შეიძლება მსოფლიოს 6 რეგიონში 216 მილიონზე მეტი ადამიანის იძულებითი გადაადგილება გამოიწვიოს.

მსოფლიო ბანკმა გააანალიზა კლიმატური ცვლილების ზეგავლენა მიგრაციაზე სამხრეთ აზიაში, ლათინურ ამერიკასა და ცენტრალურ აფრიკაში რა, 2018 წელს გამოაქვეყნა ანგარიში "Groundswell", რომელიც ამჟამად გააქტიურა და დაამატა ისეთი რეგიონებიც, როგორებიც არის ჩრდილოეთ აფრიკა, აღმოსავლეთ აზია და წყნარი ოკეანია, აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია.

ამ ანგარიშის თანახმად,  კლიმატური ცვლილება ზემოთ ხსენებულ 6 რეგიონში, მიგრაციის სულ უფრო მზარდი ეფექტური მიზეზი გახდება.

კლიმატური ცვლილების გავლენა წყლის რესურსებზე, ასევე სასოფლო -სამეურნეო პროდუქტიულობა და ზღვის დონის დღითიდღე მატება, საგრძნობლად შეამცირებს ზოგიერთი რეგიონის სიცოცხლისუნარიანობას.

მოკლედ, კლიმატის ცვლილება ყველაზე მეტად დააზარალებს ღარიბ და დაუცველ რაიონებს და საფრთხეს შეუქმნის ეკონომიკურ განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში 2050 წლისთვის 216 მილიონზე მეტი ადამიანის 6 რეგიონში შიდა მიგრაციას აიძულებს.

ეს მაჩვენებელი შეესაბამება ხსენებული რეგიონების იმ პერიოდისათვის პროგნოზირებული მოსახლეობის 3 პროცენტს.

ამავე ვარაუდით, 85,7 მილიონი კლიმატის მიგრანტი შეიძლება გამოჩნდეს ცენტრალურ აფრიკაში და ეს მაჩვენებელი შეადგენს რეგიონის მთლიანი მოსახლეობის 4.2 პროცენტს. ცენტრალური აფრიკა, რომლის მშრალი ადგილები და სანაპირო ზოლი კლიმატური ცვლილებების გამო უკვე დაზარალებულია, დღეს ყველაზე მყიფე რეგიონს წარმოადგენს.

საერთო ჯამში კი, 48.4 მილიონი (2.5 პროცენტი) ადამიანმა აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარ ოკეანეში, 40.5 მილიონი (1.8 პროცენტი) სამხრეთ აზიაში, 19.3 მილიონი (9 პროცენტი) ჩრდილოეთ აფრიკაში, 17,1 მილიონი  (2.6 პროცენტი) ლათინურ ამერიკაში, 5.1 მილიონი (2.3 პროცენტი)  აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, სწორედ ამ კლიმატური ცვლილების გამო, შეიძლება შიდა მიგრაცია მოახდინოს.

გარდა ამისა იმასაც ვარაუდობენ, რომ გვალვამ და წყლის სიმცირემ, ასევე ზღვის დონის ამაღლებამ შეიძლება მეტად უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონზე და ნილოსის დელტაზეც, სადაც აფრიკის კონტინენტის ყველაზე მჭიდრო მოსახლეობაა

მსოფლიო ბანკის მოხსენებაში ნათქვამია: "კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება შეცვალოს სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და საარსებო საშუალებები ისე, რომ აიძულოს ხალხს შიდა მიგრაცია. თუ ახლავე არ მომზადდება  ამის საწინააღმდეგოდ გეგმები, მაშინ, მიგრანტების გამგზავნი და მიმღები რეგიონებიც დიდი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდებიან. მოკლედ, 2030-იან წლებში, შიდა და გარე მიგრაციის გამო ცხელი რეგიონები შეიქმნება  და ამ რეგიონების რიცხვი  2050 წლისათვის კიდევ უფრო გაიზრდება.“მსგავსი ინფორმაციები