15-22 აპრილი ტურიზმის კვირეული

15-22 აპრილი ტურიზმის კვირეული

15-22 აპრილი ტურიზმის კვირეული

15-22 აპრილი ტურიზმის კვირეული

მსოფლიოში მეოცე საუკუნეში ტურისტული საქმიანობის გაზრდასთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ახალი ადგილების, კულტურების გაცნობის და დასხვენების სხვადასხვა ადგილებში გატარების საშუალება მიეცა. დღესდღეობით არსებობს ტურიზმის სხვადასხვა სფეროები როგორებიცაა; კულტურული, საზღვაო, ჯანდაცვის, სპორტული და სხვა. თურქეთი ამ სფეროების გამრავალფეროვნებით 2023 წლისათვის მსოფლიო ტურიზმის პირველ ხუთეულში მოხვედრას ცდილობს. სათანადო სახელმწიფო ორგანოები, კერძო სექტორი, თურქეთის ტურიზმის მოხალისე ელჩები და ქვეყნიდან კარგი მოგონებებით წასული ტურისტები თავიანთ წვლილს შეიტანენ ამ მიზნის მიღწევაში. ახალი ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად თურქეთი თავის სუფთა გარემოსთან და ათასწლოვან კულტურულ ღირებულებებთან ერთად მსოფლიოს ოთხივე კუთხიდან ელოდება ტურისტებს.მსგავსი ინფორმაციები