თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები 12

საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველოს პროექტები 4

1168585
თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები 12

 „თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები“  სახელწოდების ციკლურ პროგრამაში ექვსი   კვირაა; „საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველო“-ს (YTB) საქმიანობებზე ვამახვილეთ ყურადღებას.  მიმდინარე პროგრამაშიც  YTB-ს  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტებიდან, „თურქეთის სტიპენდიანტებზე“, რომელიც 2012 წელს დაიწყო, ვაგრძელებთ საუბარს. დღევანდელ პროგრამაში,  ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს პროცესი სტუდენტებისთვის, რომლებიც ისარგებლებენ სტიპენდიებით და რა კრიტერიუმებით ხდება მათი შერჩევა.

სტუდენტების შერჩევა

თურქეთის  სტიპენდიანტების  შერჩევა,   კანდიდატის აკადემიური წარმატებით, დამატებითი სასწავლო გეგმების  და სხვა პროფესიული კომპეტენციების საფუძველზე ხდება.

1 წინასწარი შეფასება:          

ყველა განაცხადი;  მინიმალური აკადემიური ნიშნების, ასაკობრივი ზღვარის და  საჭირო საბუთების კრიტერიუმებით განიხილება.

2 ბოლო შერჩევა:

შესაბამისი კანდიდატები აკადემიური ნიშნების,  აკადემიური ინტერესების, კარიერული მიზნების, პრეფერენციების შესახებ განზრახული წერილის შინაარსის და  სოციალური საქმიანობებში მონაწილეობის კრიტერიუმებით ირჩევა. ამ ეტაპის შემდეგ, ინიშნება გასაუბრების ადგილი და თარიღი რის შემდეგაც საბოლოო  კვალიფიციურ კანდიდატთა სია დგინდება.

გასაუბრება:  100-ზე მეტი ქვეყნიდან შემოსულ განაცხადებს   კომისიის სპეციალისტების ადგენენ.

4  არჩევანი: გასაუბრების კომისიის სპეციალისტების მიერ შესარჩევი კომიტეტისათვის გადაგზავნილი სიის საბოლოო სახეს,  თუ ვინ მიიღებს თურქეთის სტიპენდიებით სარგებლობის უფლებას,  აძლევენ.

შერჩევის კრიტერიუმები: კვალიფიციური განმცხადებლები, მათივე  ქვეყანაში გაივლიან  გასაუბრების პროცესს. ზოგიერთ შემთხვევაში განმცხადებლებთან გასაუბრება ინტერნეტის ან კიდევ ტელეფონის მეშვეობით ხდება. გასაუბრების კომიტეტში, მინიმუმ ერთი წარმომადგენელი, თურქეთში სტიპენდიების  და თურქეთის უნივერსიტეტებიდან ჩამოსული აკადემიკოსი იქნება.

გასაუბრება 15-30 წუთს გრძელდება.მსგავსი ინფორმაციები