იცით თუ არა, რომ? 07/2019

ქალაქი საფრანბოლუ

1149309
იცით თუ არა, რომ? 07/2019

იცით თუ არა, რომ? 07/2019

ქალაქი საფრანბოლუ

იცით თუ არა, რომ მსოფლიოში საუკეთესოდ დაცულ 20 ქალაქს შორის ერთ-ერთი საფრანბოლუა?

 

ქარაბუქის რაიონი საფრანბოლუ მე-17 საუკუნიდან დღემდე ჯანსაღად და თანმიმდევრულად მოღწეული გლობალური და განსაკუთრებული ფასეულობების გამო 1994 წელში მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შევიდა. ქალაქის კიდევ ერთი თავისებურება ისაა, რომ იგი მთლიანადაა დაცული. 1976 წლის 8 ოქტომბერს კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ მიღებული „დაცვის კანონის“ შემდეგ რაიონში დაახლოებით 600 ისტორიული ნაგებობა იქნა რესტავრირებული.

ოსმალური არქიტექტურის, ქალაქის ცხოვრებისა და კულტურის ასახვის გამო საფრანბოლუს „ოსმალეთის თითის ანაბეჭდს“ უწოდებენ და იმ დროინდელი აბანოებით, სასტუმროებით, სახლებით, წყაროებით, მეჩეთებით და ხიდებით მთლიანად ღია ცის ქვეშ მუზეუმს ჰგავს. მსგავსი ინფორმაციები