გერმანელები თავიანთ საავადმყოფოს არ ენდობიან

ჟურნალის საანკეტო გამოკითხვაში მონაწილე ათასი ადამიანიდან 39 %-ი ერიდება საავადმყოფოში წოლით მკურნალობას.

237801
გერმანელები თავიანთ საავადმყოფოს არ ენდობიან

გერმანელები თავიანთ საავადმყოფოს არ ენდობიან
ჟურნალ Stern-ის ინფორმაციის მიხედვით გერმანელების 39 %-ი შეშფოთებას გამოთქვამს საავადმყოფოში მწოლიარე მკურნალობით.
გერმანიის საავადმყოფოების ღირებულების გაზრდა, პერსონალთა უკმარობა, ჰიგიენური დარღვევები და ინფლაციის ზრდა, გერმანელებს უკარგავს ჯანდაცვის ორგანიზაციებისადმი ნდობას.
ჟურნალის საანკეტო გამოკითხვაში მონაწილე ათასი ადამიანიდან 39 %-ი ერიდება საავადმყოფოში წოლით მკურნალობას.
45-59 წლოვანების გერმანელების 45 %-ი, 60 წლის ზევით გერმანელების კი 44 %-ი თავიანთ თავს საავადმყოფოებში არ გრძნობენ უსაფრთხოდ.


საკვანძო სიტყვები:

მსგავსი ინფორმაციები