სამსუნის დაბა ვეზირქოფრუში 98 ისტორიული სახლი იქნა რესტავრირებულ

98887
სამსუნის დაბა ვეზირქოფრუში 98 ისტორიული სახლი იქნა რესტავრირებულ

სამსუნის დაბა ვეზირქოფრუში 98 ისტორიული სახლი იქნა რესტავრირებული.

თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროსა და ვეზირქოფრუს მერიის ერთობლივად წარმოებული სამუშაოებით სხვა უბნებში აღმოჩენილი 59 სახლიც იქნება რესტავრირებული.

დაბა ვეზირქოფრუ სამსუნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისტორიული ადგილია. მას ძველი ისტორიული ნაგებობებით დიდი წვლილი შეაქვს რეგიონში ტურიზმის განვითარებაში.


საკვანძო სიტყვები:

მსგავსი ინფორმაციები