ბენზინის დეფიციტი ნიგერიაში

ნიგერიაში, ბენზინის დეფიციტის გამო, სატრანსპორტო მომსახურების ფასი გაიზარდა 200 %-ით

874973
ბენზინის დეფიციტი ნიგერიაში

ნიგერიაში, ბენზინის დეფიციტის გამო, სატრანსპორტო მომსახურების ფასი გაიზარდა 200 %-ით.

სახელმწიფოში, დაიხურა რიგი ბენზინ გასამართი სადგური, ბენზინის აღებისთვის დიდი რიგები შეიქმნა.  სატრანსპორტო მომსახურების ფასის გაზრდის გამო, საშობაო არდადეგების მიუხედავად, ხალხი ვერ გამოდის ქუჩებში. სახელმწიფო მეთაურმა მუჰამმადუ ბუჰარიმ, რომელმაც მიანიშნა მომდევნო დღეებში კრიზისის გაუარესებაზე, სიმშვიდის და სიფრთხილისკენ მოუწოდა ხალხს.  

ნავთობის სამინისტროს განცხადებით, ახლოს ადევნებენ თვალს საკითხს და უმოკლეს დროში მოძებნიან საკითხის გადაწყვეტისთვის გამოსავალს.მსგავსი ინფორმაციები