სექტემბერში სამრეწველო წარმოება გაიზარდა

გასული წლის სექტემბერთან შედარებით მატებამ 10,4%-ს მიაღწია

843496
სექტემბერში სამრეწველო წარმოება გაიზარდა

თურქეთის სტატისტიკურმა ინსტიტუტმა სექტემბრის თვის სამრეწველო წარმოების ინდექსის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა და მისი მიხედვით გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 10,4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო  სეზონური და კალენდარს მორგებული სამრეწველო წარმოება კი წინა თვესთან შედარებით 0,6%-ით გაიზარდა, როცა, მხოლოდ კალენდარს მორგებული წარმოება 10,4%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მთლიან მესამე კვარტალს, ამავე მონაცემებით, გასული წლის მესამე კვარტალთან შედარებით სამრეწველო წარმოება 10%-ით გაიზარდამსგავსი ინფორმაციები