გავრცელდა უმუშევრობის მაჩვენებელი

შესაბამისად, უმუშევრობის რაოდენობა შემცირდა 0,1 %-ით და მიაღწია 10,8-ი %-ის დონეს

451254
გავრცელდა უმუშევრობის მაჩვენებელი

თურქეთის სტატისტიკურმა ორგანიზაციამ, დეკემბრის პერიოდთან დაკავშირებით, გაავრცელა უმუშევრობის მაჩვენებელი.

შესაბამისად, უმუშევრობის რაოდენობა შემცირდა 0,1 %-ით და მიაღწია 10,8-ი %-ის დონეს.

ნოემბრის, დეკემბრის და იანვრის მომცველ პერიოდში, უმუშევართა რაოდენობა გაიზარდა 59 ათასით და დაფიქსირდა 3 მილიონ 204 ათასი.

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების უმუშევრობის რაოდენობად ჩვენებულ იქნა 12,7 %-ი.

ახალგაზრდების უმუშევართა რაოდენობა გახდა 19,2 %-ი.

დასაქმებულთა რაოდენობა 2015 წლის დეკემბერში, წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, გაიზარდა 0,7 პუნქტით და გახდა 45,4 %-ი.

შრომის ძალა, 2015 წლის დეკემბერში, წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, გაიზარდა 875 ათასით და მიაღწია 29 მილიონ 652 ათასს.მსგავსი ინფორმაციები