زلینسکی: راکت‌های روسیه به میدان هوایی غیرنظامی اصابت کرده است

رئیس‌جمهور اوکراین زلینسکی  می‌گوید راکت‌های روسیه به میدان هوایی غیرنظامی اصابت کرده است.