ازجشن جمهوریت در آ رامگاه رهبر کبیر آتاترک تجلیل به عمل آمد

از 94 امین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه روز29 ام اکتوبروجشن جمهوریت در آرامگاه مصطفی کمال آتاترک تجلیل به عمل آمد.