ایردوغان و پوتین در مراسم افتتاح جریان تورک با هم صحبت کردند

ایردوغان و پوتین در مراسم افتتاح جریان تورک با هم صحبت کردند