ایالات متحده امریکا محدویت های فروش اف- 16 به تورکیه را حذف کرد

ایالات متحده امریکا محدویت های فروش اف- 16 به تورکیه را حذف کرد