ویدئویی که نشان می دهد پولیس فرانسه به دو زن حمله می کند، خشم مردم را برانگیخت

در شهر آسنیر فرانسه فیلم ضرب و شتم و لت وکوب پولیس به دو زن چادرپوش در وسط جاده واکنش هایی را در پی داشت.

در تصاویر به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام ودر تاریخ 14 اپریل که گفته می شود توسط یک زن از داخل موترش گرفته شده است، پولیس فرانسه به طور نامتناسبی با دو زن روسری پوش در وسط جاده مداخله کرده و به یکی از آنها ضربه می زند. سعی می کند دیگری را روی زمین بیاندازد.