وقوع زلزله به شدت 6.1 ریشتر در افغانستان

در اقغانستان زلزله یی به شدت 6.1 ریشتری به وقوع پیوشت که تقربیا در اکثریت نقاط کشورهای آسیایی احساس گردید.