وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان

دراثر وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان 2 تن جان باخته و 31 تن نیز مجروح شدند