وقوع انفجار در مسجدی در افغانستان

 در ولایت هرات واقع درغرب افغانستان در یکی از مساجد شیعیان هنگام اجرای مراسم دینی حدود ساعت 8 شب حمله انتحاری انجام داده شد که در نتیجه آن دست کم 29 تن کشته و بیشتر از 64 تن نیز شدیدا مجروح گردیده اند.