تظاهرات اعتراض‌آمیز در پاکستان پس از سقوط حکومت عمران خان

حامیان عمران خان نخست وزیر سابق، در شهرهای مختلف این کشور تظاهراتی را در اعتراض به برکناری وی برگزار کردند.

در پاکستان، حامیان عمران خان نخست وزیر سابق، در شهرهای مختلف این کشور تظاهراتی را در اعتراض به برکناری وی برگزار کردند.