تورکیه مرکز هماهنگی مشترک برای محموله غلات در اوکراین را افتتاح کرد

تورکیه مرکز هماهنگی مشترک برای محموله غلات در اوکراین را افتتاح کرد