تصاویر جدیدی از کودتای نافرجام شب 15 ام جولای

لحظات پراز مخاطره خونین و هیجان بر انگیز شب 15 ام جولای

تصاویر جدیدی از کودتای نافرجام و خائنانه شب 15 ام جولای سال 2016 تروریستهای ساختار موازی فتو که به نیروهای مسلح تورکیه رخنه کرده بودند، انتشار یافت