اعترافات سخنگوی فراری نیروهای دموکراتیک سوریه در مورد روابط پشت پرده آمریکا با گروه تروریستی پ.ک.ک / پ.ی.د

اعترافات سخنگوی فراری نیروهای دموکراتیک سوریه در مورد روابط پشت پرده آمریکا با گروه تروریستی پ.ک.ک / پ.ی.د