تجلیل ازجشنهای باشکوه 94-امین سالگردجمهوری ترکیه درسراسرکشور

این جشن ها از شب 28 اکتوبر آغاز شد

هزاران تن از مردم آنتالیا در ساحل گردهم آمدند

در حدود 20 هزار تن در طول مسیر 4 کیلومتری بیرق 600 متری ترکیه و پوسترهای بزرگ مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه را حمل کردند.

یک گروه از معلولین در مرسین به همراهی مربی غواصی و با کپسول هوا به در زیر ابهاب بحر رفتند

بیرق 29 مترمربعی ترکیه که به طور ویژه برای 29 اکتبر آماده شده بود، در سطح بحرباز شد

آدرس جشن های پرشور جمهوری در دیاربکر، مقابل شهرداری بود

کودکان نیز با حمل بیرقهای ترکیه در شور و هیجان جشن سهیم شدند

در چارچوب جشن های 29 اکتوبر به ورزشکاران برنده نیز مدال هایشان اعطا شد

در غازی آنتپ، بیماران کلیوی، کودکان معلول و ساکنین خانه سالمندان یکجا با هم جشن جمهوریت را تجلیل کردند. 

در این برنامه کنسرت اجرا شده و کودکان به ترانه سرایی و خواندن شعر پرداختند

در ارضروم گروه مهتران و باند نظامی آهنگ های محلی اجرا کردند

در جشن های جمهوریت در مالاتیا، اعضای انجمن صاحبان ولکس واگن نمایش زیبایی اجرا کردند.

مردم قارص با نمایش رقص های مردمی قفقازی هیجان جشن را احساس کردند.

در باتمان جشن جمهوریت با رقص دسته جمعی هالای برگزار شد

مردم باتمان یک رقص دسته جمعی به طول یک کیلومتر تشکیل دادند

94امین سالگرد جمهوری ترکیه در سینوپ با صحنه های فراموش نشدنی نمایش کراچی گاوی یکی از سمبول های جنگ استقلال، جشن گرفته شد.