تعداد قربانیان سیل در تورکیه به 27 تن رسید

تعداد قربانیان سیل در کستمونو، سینوپ و بارتین تورکیه به 27 تن افزایش یافت

در اثر بارش بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در کاستامونو، سینوپ و بارتین تورکیه به تعداد 27 تن جان خود را از دست داد.