تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 118 هزار فراتر رفت

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 118 هزار فراتر رفت