سومین نشست تی آر تی ورلد در تاریخ 21-22 اکتوبر در استانبول دایر خواهد شد

سومین نشست تی آر تی ورلد در تاریخ 21-22 اکتوبر در استانبول دایر خواهد شد