استقبال گرم اردوغان از رئیس جمهور ازبکستان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور ازبکستان طی مراسم رسمی استقبال کرد