سرخط مهمترین اخبار امروز از رادیو دری صدای تورکیه

سرخط مهمترین اخبار امروز از رادیو دری صدای تورکیه 04.12.2018