سخنگوی یونیسف: غزه به قبرستان اطفال تبدیل شده است

سخنگوی یونیسف: غزه به قبرستان اطفال تبدیل شده است