اشیاء نازی به موزیم بخشیده شد

 

75  قطعه اشیاء نازی که پولیس آرجنتاین و اینترپول در پشت کتابخانه خانه یک کلکسیونر در بوینس آیرس پیدا کرده اند، بعنوان نشانه به یاد آوردن نسل نازیها به موزیم شهر بخشیده  شد.