ریاست صنایع دفاعی تورکیه: "حصار-A+ آماده است. مبارک باشد!"

اولین سیستم ملی و داخلی تجهیزات دفاع هوایی تورکیه موسوم به حصارA+ با موفقیت آزمایش شد

صنایع الکترونیک نظامی(ASELSAN)وشرکت سهامی عام تجارت و صنایع راکت (ROKETSAN)، اولین سیستم ملی و داخلی تجهیزات دفاع هوایی موسوم به حصارA+ را قبل از داخل کردن در لیست موجودی خود آزمایش کرد.